ดี ภาษาอังกฤษ : Good และ Well ใช้ต่างกันอย่างไร

By | August 27, 2013

คำว่าดีในภาษาอังกฤษ มีทั้งคำว่า Good และ Well ซึ่งทั้งสองคำนี้ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคำที่พบบ่อย หลายคนจึงอาจจะสับสนและแยกไม่ออกว่า เมื่อไรควรที่จะใช้คำว่า Good เมื่อไรใช้คำว่า Well

ในบทเรียนนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้การใช้งานที่ถูกต้องของคำที่มีความหมายว่า ดี ทั้งสองคำนี้

Good และ Well ต่างกันอย่างไร

well และ good ต่างกันอย่างไร

โดยทั่วไป มีหลักการใช้งานคำทั้งคู่อยู่ 3 ประการ ดังนี้

1. Good เป็นคำ adjective ใช้ขยายคำนาม ,  Well เป็นคำ adverb ใช้ขยายกริยา

ลองดูประโยคข้างล่างนี้

You did a good job.  (คำว่า Good ทำหน้าที่ขยายคำ job) หมายความว่าคุณทำงานที่ดี

You did the job well. (คำว่า Well บอกว่างานที่ทำเป็นอย่างไร) หมายความว่า การทำงานของคุณดี

 

2. หากเป็นเรื่องสุขภาพ ให้ใช้ well

I do not feel well today. ฉันรู้สึกไม่ดีวันนี้ (สุขภาพ)
You do not look well. คุณดูไม่ดี

หากมีใครถามว่า you look sick , are you ok ? เป็นการถามเกี่ยวกับสุขภาพ ก็ให้ตอบโดยใช้ well (ไม่ใช่ good) ว่า

I don’t feel well.

 

3. เรื่องอธิบายสภาพของอารมณ์ให้ใช้   good

I don’t feel good today. ฉันรู้สึกไม่ดีวันนี้ (อารมณ์)

ดังนั้นหากมีใครถามคุณว่า “How are you?”

หากคุณคิดว่าเขาถามเกี่ยวกับสุขภาพ ก็ตอบโดยใช้ well เช่น

“I feel well.” หรือ “I don’t feel well.”

แต่ถ้าคิดว่าเขาถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกก็ตอบว่า

I feel good,” หรือ  “I don’t feel good.”

 

แม้ว่าในช่วงแรกหลายคนอาจจะสับสน แต่เมื่อใช้บ่อย ๆ ก็จะชินไปเอง อย่างไรก็ตามหากไม่แน่ใจ ก็อย่ากลัวที่จะสื่อสารออกไป เพราะชาวต่างชาติย่อมสามารถเข้าใจได้ว่าเราจะบอกอะไร การกลัวที่จะพูดเป็นการหยุดการเรียนรู้ ไม่ให้ทักษะทางภาษาอังกฤษของเราพัฒนา

สอนภาษาอังกฤษ