ฉันจะทำให้ดีที่สุด ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

By | January 8, 2016

เวลาที่เราต้องการบอกผู้ที่สนทนาด้วยให้รู้ว่า ถึงแม้เราจะไม่มั่นใจนักว่าผลของการกระทำใด ๆ ที่เรากำลังจะลงมือทำ จะออกมาดีหรือไม่ แต่เราก็จะทำให้ดีที่สุด

ภาษาอังกฤษ

ที่มีความหมายแปลว่า

ฉันจะทำให้เต็มที่ หรือ ฉันจะทำให้ดีที่สุด ก็คือ

i’ll do my best

สำหรับประโยคที่ใช้แทนกันได้ก็เช่น

I’ll try my best

ซึ่งมีความหมายไม่แตกต่างกัน นั่นคือ

ฉันจะพยายามให้ดีที่สุด

 

*******

ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ หากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ โดยส่วนมากแล้วผลลัพธ์มักจะออกมาดี และถึงแม้ว่าในกรณีที่ผลลัพธ์จะไม่เป็นไปดังที่เราคาดคิด แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็จะไม่เสียใจเลย ในเมื่อเราได้ลองทำอย่างสุดความสามารถแล้ว

ดีกว่าที่เราปฏิเสธโอกาสดี ๆ โดยที่ไม่ได้ลองพยายามดูเลย และสุดท้ายก็ต้องเสียใจที่ไม่ได้ลองทำ

ต้องอย่าลืมว่า

ทำไปแล้วเสียใจ ก็ดีกว่า เสียใจที่ไม่ได้ทำ

แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนภาษาอังกฤษบทต่อไปในครั้งหน้านะครับ

สอนภาษาอังกฤษ