จดหมายภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดพร้อมของขวัญ

By | December 24, 2014

ตัวอย่างจดหมายแนบภาษาอังกฤษที่ส่งไปพร้อมกับของขวัญ

ในจดหมาย Angela ได้ส่งถึง Norah โดยอวยพรวันเกิดที่จะถึงในสัปดาห์หน้า และพูดถึงของขวัญซึ่งเป็นหนังสือที่ส่งมาให้ด้วย

Dear Norah,

You will be celebrating your next birthday on Friday, next week, so – many happy returns of the day! I am sending you a book entitled “Letters on Love, Marriage, Divorce and Death” by Milon Nandy to celebrate the event. Though it is a very humble gift, I am sure you will treasure it, for it is such an interesting and useful book.

I wish I could think of a better gift. It comes to you with all my love. I hope you have at least some of the pleasure in receiving it that I have in giving it.

With best wishes,

From your friend,
Angela

สอนภาษาอังกฤษ