จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

By | May 30, 2013

หนึ่งในรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษที่สำคัญมากสำหรับคนวัยทำงาน คือ จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้สำหรับส่งไปยังบริษัทที่เราต้องการร่วมทำงานด้วย โดยเนื้อหาจะเป็นรายละเอียดการแนะนำตัวของเรา สรุปย่อให้ผู้อ่านสนใจ เพื่อจูงใจให้เขาเข้าไปดู resume ที่มีรายละเอียดเชิงลึกในขั้นต่อไป

หลักในการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

1. เริ่มต้นเขียนจากที่อยู่ของคุณ ซึ่งสามารถติดต่อกลับได้สะดวก ควรระบุเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ลงไปด้วย เพราะปัจจุบันไม่ค่อยมีการตอบทางจดหมายธรรมดากันแล้ว

 

2. เขียนชื่อของนายจ้าง หรือ ฝ่ายบุคคล ที่คุณจะต้องการส่งจดหมายสมัครงานไปถึง รวมทั้งที่อยู่บริษัท

 

3. วันที่เขียนจดหมาย

 

4. เขียนชื่อของบุคคลที่คุณกำลังเขียนถึง (ถ้ารู้ชื่อ )

 

5. เริ่มต้นเนื้อหาจดหมายด้วยการบอกตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัคร

“I am applying for the position of ……..(ตำแหน่งงาน)…….”

 

6. เขียนบอกนายจ้างว่าทำไมคุณต้องการทำงานนี้ และทำไมงานนี้จึงเหมาะสำหรับคุณ

 

7. ในย่อถัดมานี้ อธิบายถึงข้อดีและประสบการณ์ในการทำงานของคุณ

“I graduated from the…..(ชื่อสถาบันการศึกษาที่คุณจบมา) with diploma in …..(คณะที่จบ)…. . I worked with….(ชื่อบริษัทที่เคยทำงาน) as a …..(ตำแหน่งงานที่เคยทำ)….. for a period of ……(ระยะเวลาที่ทำงานในบริษัทข้างต้น)….

 

8. อธิบายว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมกับบริษัทอะไรบ้าง เพื่อนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ

 

9. ก่อนจะจบเนื้อหาจดหมาย เขียนบอกว่า “ฉันคาดหวังว่าจะได้รับฟังคำตอบ เมื่อคุณสะดวก”  .” I look forward to hearing from you at your earliest convenience.”

 

10. คำว่าจบ “ด้วยความเคารพ” “ด้วยความนับถือ”  ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Yours sincerely” หรือ  “Yours faithfully

 

11. เซ็นลายเซ็น เหนือชื่อ นามสกุล ของคุณ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

 

ข้างต้นคือตัวอย่างการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามโปรดทราบด้วยว่า รูปแบบของจดหมายสมัครงานไม่ได้บังคับตายตัวว่าต้องเป็นเช่นนี้เท่านั้น ที่นำเสนอมานี้เป็นเพียงหนึ่งในแนวทางที่แนะนำให้ได้นำไปใช้เท่านั้น

สอนภาษาอังกฤษ