จดหมายขอแต่งงาน ภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

การขอผู้หญิงแต่งงานทำได้หลายรูปแบบ สำหรับคนที่เขินอาย หรือ ไม่สะดวกที่จะกล่าวต่อหน้า อาจจะเลือกใช้วิธีเขีนนจดหมาย หรือ อีเมล์ เพื่อสร้างความประหลาดใจให้อีกฝ่าย

ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างการเขียนจดหมายขอแต่งงานเป็นภาษาอังกฤษ ที่ฝ่ายชายส่งถึงคนรัก

My dearest Love,

We have been in love long enough to know each other very well. I now feel that it is time for us to marry and settle down to family life. You know, I am in a position to look after you and to provide you with the necessities and modest comforts of life. Do you think you can go against the wishes of your family and marry me, if it is necessary? I know you have always been afraid of your family, but you are now old enough to know your rights and desires. Your fears, my love, will only increase my doubts that you will ever marry me.

If you are not certain about your parents’ opinion of me, let me speak to them. Perhaps they know about our love and have no objection to accepting me as their son-in-law. You must allow me to have a word with them.

Please let me know your thoughts on the matter. You have no idea how I long to bring you home as my wife.

With love and kisses to you,

Yours always,
Hwang

ที่มา:MILON  NANDY

สอนภาษาอังกฤษ