จดหมายขอบคุณภาษาอังกฤษ ส่งให้ผู้ที่ช่วยแนะนำฝากงาน

By | December 23, 2014

ในขณะที่คุณกำลังหางานทำอยู่นั้น แล้วเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่รู้จักช่วยแนะนำ หรือ ฝากงาน ให้กับคุณ หนึ่งในวิธีที่แสดงความทราบซึ้งต่อเขาได้ คือ การเขียนจดหมายขอบคุณนั่นเอง

เรามาดูกันว่าตัวอย่างจดหมายขอบคุณภาษาอังกฤษ ต่อผู้ที่ช่วยแนะนำฝากงานให้กับเรา มีรูปแบบอย่างไร

Dear Mr. Nishi,

You will be delighted to know that my application for an appointment as a clerk in the South-Asia Bank has been successful. I am to report for work on the 1st of October.

The manager of the bank spoke of his long acquaintance with you and all that you told him about my qualifications and abilities.

I am convinced that it is your recommendation that enabled me to secure the appointment, and I take this opportunity to express my appreciation to you for all that you have done for me.

I would also like to assure you that I will do my best to give satisfaction to my employers and never to fall short of your expectations.

Yours sincerely,
Matsu

ที่มา:MILON  NANDY

สอนภาษาอังกฤษ