คุณว่ายนํ้าเป็นไหม? ภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

Do you know how to swim?
คุณว่ายนํ้าเป็นไหม?

Yes, I do; but I can swim just a little.
เป็น, แต่เป็นนิดหน่อย

I’m not a good swimmer either. I’ve learnt to swim when we went to the seaside last year.
ฉันก็ไม่ใช่นักว่ายน้ำที่ดีอะไรเหมือนกัน ฉันเพิ่งได้หัดว่ายตอนเราไป ชายทะเลกันเมื่อปีกลาย

It’s easier to swim in sea water than in fresh water, isn’t it?
การว่ายนํ้าในทะเลง่ายกว่าว่ายในนํ้าจืดใช่ไหม?

Yes, it is. Because sea water has more density.
ใช่ ก็เพราะนํ้าทะเลมีความแน่นมากกว่า

Can you swim on your back?
คุณว่ายหงายหลังเป็นไหม?

No, I can’t; but I can swim up right.
ไม่เป็นหรอก แต่ผมว่ายยืนได้

You must be very strong to be able to do that.
คุณต้องแข็งแรงมากจึงได้ทำเช่นนั้นได้

ที่มา:ประมวล  ดิคคินสัน

สอนภาษาอังกฤษ