คำอุทาน (interjection) ภาษาอังกฤษ

By | August 16, 2013

คำอุทาน (interjection)  คือ เสียงที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึก อารมณ์ของผู้พูด ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีความหมาย คำอุทานในภาษาอังกฤษมีมากมายไม่ต่างจากภาษาไทย ซึ่งหากเรารู้ว่าเสียงที่สื่ออกมานั้นมีความหมายอย่างไร ก็จะช่วยให้เราสามารถรับสารส่งสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟังได้ดีขึ้น

คำอุทานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างคำอุทานภาษาอังกฤษ

คำอุทาน meaning example
ah แสดงความรู้สึกยินดี “Ah, that feels good.”
แสดงความเข้าใจ “Ah, now I understand.”
แสดงการการยอมจำนน “Ah well, it can’t be heped.”
แสดงความแปลกใจ “Ah! I’ve won!”
alas แสดงความเศร้าโศกหรือความสงสาร “Alas, she’s dead now.”
dear แสดงความสงสาร “Oh dear! Does it hurt?”
แสดงความแปลกใจ “Dear me! That’s a surprise!”
eh กล่าวซ้ำ “It’s hot today.” “Eh?” “I said it’s hot today.”
แสดงการถาม “What do you think of that, eh?”
แสดงความแปลกใจ “Eh! Really?”
ข้อตกลงการเชิญชวน “Let’s go, eh?”
er แสดงความลังเล “Lima is the capital of…er…Peru.”
hello, hullo แสดงคำอวยพร “Hello John. How are you today?”
แสดงความแปลกใจ “Hello! My car’s gone!”
hey เรียกร้องความสนใจ “Hey! look at that!”
แสดงความแปลกใจ ฯลฯ ความสุข “Hey! What a good idea!”
hi แสดงคำอวยพร “Hi! What’s new?”
hmm แสดงความลังเลสงสัยหรือไม่เห็นด้วย “Hmm. I’m not so sure.”
oh, o แสดงความแปลกใจ “Oh! You’re here!”
แสดงความเจ็บปวด “Oh! I’ve got a toothache.”
แสดงการอ้อนวอน “Oh, please say ‘yes’!”
ouch แสดงความเจ็บปวด “Ouch! That hurts!”
uh แสดงความลังเล “Uh…I don’t know the answer to that.”
uh-huh แสดงข้อตกลง “Shall we go?” “Uh-huh.”
um, umm แสดงความลังเล “85 divided by 5 is…um…17.”
well แสดงความแปลกใจ “Well I never!”
กล่าวนำ “Well, what did he say?”

ลองเลือกนำคำอุทานภาษาอังกฤษเหล่านี้ไปใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ จะช่วยให้การพูดคุยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

สอนภาษาอังกฤษ