คำถามว่าคุณ เคยไป เคยกิน เคยเห็น ฯลฯ หรือไม่ ภาษาอังกฤษ

By | August 11, 2013

หนึ่งในประโยคคำถามสำคัญที่สร้างอรรถรสในการสนทนากับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี คือ คำถามว่า เคยหรือยัง. ไม่ว่าจะถามว่า เคยไป เคยกิน เคยเห็น ในภาษาอังกฤษก็มีรูปแบบที่ไม่ต่างกัน โดยอยู่ในรูปของ present perfect tense

have you ever

คำถามว่า คุณเคยหรือไม่ ภาษาอังกฤษ

รูปประโยคของคำถามนี้คือ Have you ever + V3 + Object

ตัวอย่างประโยค เช่น

Have you ever driven a sports car? แปลว่า คุณเคยขับรถสปอตไหม?

Have you ever broken a bone? แปลว่า คุณเคยกระดูกหักหรือไม่ ?

Have you ever cheated on an exam? แปลว่า คุณเคยโกงข้อสอบไหม ?

Have you ever slept in a tent? แปลว่า คุณเคยนอนในเต๊นท์ไหม ?

Have you ever seen a lion? แปลว่า คุณเคยเห็นสิงโตหรือไม่ ?

Have you ever met Bird Thongchai ? แปลว่า คุณเคยเจอ เบิร์ด ธงชัย หรือไม่ ?

ข้างต้น คือตัวอย่างประโยคคำถาม ที่ทุกท่านสามารถนำไปดัดแปลงเพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ เพียงแค่เข้าใจรูปประโยคเท่านั้น

 

ใช้ประโยคไหนแทน Have you ever ได้บ้าง

ในกรณีที่คุณไม่ต้องใช้ประโยค Have you ever ก็สามารถที่จะใช้ Did you ever ได้ โดยจะมีโครงสร้างประโยคต่างไปเล็กน้อย อยู่ในรูปของ Past tense ดังนี้

Did you ever + V1 + Object

ตัวอย่างเช่น

Did you ever see a lion . คุณเคยเจอสิงโตหรือไม่

สอนภาษาอังกฤษ