คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

By | January 18, 2014

บุคคลสำคัญของโลกโดยส่วนใหญ่จะแสดงตัวตนผ่านทางการกระทำและคำพูด การศึกษาคำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของภาษาแล้ว ยังได้รับรู้ถึงทัศนคติ แนวคิด ของคนที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ

 คำคมภาษาอังกฤษ

“A room without books is like a body without a soul.”
ห้องที่ไม่มีหนังสือ ก็เหมือนกับร่างกายที่ไม่มีวิญญาณ  *โดย   Cicero

 

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
ถ้าคุณพูดความจริง ,คุณไม่ต้องจำอะไร *โดย Mark Twain

 

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าคุณจะตายวันพรุ่งนี้ . เรียนรู้เหมือนกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป *โดย Mahatma Gandhi

 

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”

เป็นตัวเองในโลกที่มุ่งเปลี่ยนแปลงคุณเป็นอย่างอื่นตลอดเวลา คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ *โดย Ralph Waldo Emerson

 

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.”

ความมืดไม่สามารถขับไำล่ความมืด แสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้

ความเกลียดไม่สามารถขับไล่ความเกลียด ความรักเท่านั้นที่ทำได้
* โดย มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์

 

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.”

มันดีกว่าที่จะเกลียดสิ่งที่คุณเป็น ดีกว่ารักในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็น *โดย André Gide, Autumn Leaves

 

“If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.”

ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายให้เด็ก 6 ขวบ ,คุณเองก็ไม่เข้าใจมัน *โดย Albert Einstein

 

“I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everyone.”

ฉันไม่รู้กุญแจแห่งความสำเร็จ แต่กุญแจแห่งความล้มเหลวคือการพยายามทำให้ทุกคนพอใจ *โดย Bill Cosby

 

“I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light.”

ฉันอยากจะเดินไปกับเพื่อนในความมืด มากกว่าเดินคนเดียวในแสงสว่าง * โดย Helen Keller

 

เป็นไงบ้างครับ สำหรับคำคมภาษาอังกฤษประโยคสั้น ๆ ที่เรานำมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้ จดจำ นอกจากจะได้เห็นรูปแบบของภาษาที่สวยงามแล้ว ยังได้แง่คิดดี ๆ อีกด้วย สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบคำคมของคนดังในภาษาอังกฤษ และอยากหามาเรียนรู้เพิ่มเติม ลองค้นหาในกูเกิลดูนะครับ ด้วยคำว่า Famous Quotes หรือ Popular Quotes

สอนภาษาอังกฤษ