ความหมายของ quiet ภาษาอังกฤษ และคำใกล้เคียง

By | December 24, 2014

quiet ภาษาอังกฤษ มีความหมายที่รู้จักกันดี คือ เงียบ ,สงบ  ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์

สำหรับคำนาม quiet แปลว่า สันติสุข

ส่วนในคำกิริยา quiet แปลว่า ไม่พูดจา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ข้องเกี่ยวกันกับ quiet ได้แก่

gentle    
เชื่อง, อ่อนโยน
This gentle horse is the best one for you to ride.
ม้าเชื่องตัวนี้ดีที่สุดที่คุณจะขี่
=Same as: placid, easygoing

restful    
สงบ
Mum and Dad say they need a restful weekend at home after working hard all week.
พ่อและแม่พูดว่าพวกเขาต้องการใช้เวลาสุดสัปดาห์อย่างสงบที่บ้าน หลังจากที่ทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์

shy    
ขี้อาย
She’s very shy with people she doesn’t know.
เธอขี้อายมากเวลาอยู่กับผู้คนที่เธอไม่รู้จัก

=Same as: timid

silent    
เงียบ
Be silent or you’ll frighten the squirrel away.
เงียบนะเดี๋ยวกระรอกจะตกใจหนีไป
=Same as: quiet as a mouse

still    
เงียบสงบ
The countryside is still at night, far away from the noisy city.
ชนบทจะเงียบสงบมากเวลากลางคืน ดูห่างไกลจากเมืองที่อึกทึก
=Same as: peaceful, calm, hushed

Quiet sounds    
hiss                 swish
hum                tick
murmur        tinkle
rustle             whisper
sigh

ที่มา:ลีห์  บลูมฟิลด์ แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.พัชรี  โภคาสัมฤทธิ์

สอนภาษาอังกฤษ