วิธีพูดว่า ขอบคุณ ภาษาอังกฤษ

By | June 4, 2013

คำว่าขอบคุณเป็นหนึ่งในมารยาทอันดีงาม ที่ผู้พูดใช้สำหรับแสดงให้ผู้ฟังรับทราบถึงความซาบซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือ วิธีพูดว่าขอบคุณภาษาอังกฤษ นอกเหนือไปจากคำว่า Thank you แล้ว ยังมีประโยคที่น่าสนใจอื่น ๆ อีก ซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกัน

ขอบคุณ ภาษาอังกฤษ

ขอบคุณภาษาอังกฤษ

 Thank you แปลว่า ขอบคุณ แต่หากคุณอยากแสดงความรู้สึกมากกว่านี้ คุณสามารถใช้คำว่า

- Thank you very much. ขอบคุณมาก

- Thank you so much. ขอบคุณมาก

- Thank you for everything. ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง

- Thank you for your help. ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ

- I can’t thank you enough.  แปลว่า ฉันไม่สามารถขอบคุณได้เพียงพอ (กับสิ่งที่คุณทำให้)

 

หากไม่ต้องการใช้คำว่า thank you ก็สามารถเลือกใช้คำว่า grateful และ appreciate ก็ได้เช่นกัน เช่น

appreciate แปลว่า ซาบซึ้ง ,ยกย่อง ,ชมเชย ,เคารพนับถือ ,ขอบคุณ

- I’m really grateful.  ฉันขอบคุณจริง ๆ

- I really appreciate your help. ฉันขอบคุณจริง ๆ สำหรับการช่วยเหลือของคุณ

- My appreciation is beyond expression. ความซาบซึ้งของฉันเกินกว่าที่จะบรรยาย

- I highly appreciate your invaluable contribution. ฉันขอบคุณอย่างมากต่อการช่วยเหลือที่ล้ำค่า

 

การบอกว่าเป็นหนี้บุญคุณ ก็เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความซาบซึ้งต่อการช่วยเหลือ

- I owe you. แปลว่า ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณ

- I am deeply indebted. แปลว่า ฉันเป็นหนี้บุญคุณอย่างมาก

 

สำหรับกรณีการขอบคุณที่ไม่เป็นทางการมากนัก ใช้พูดกับเพื่อน อาจจะพูดแค่ Thanks ,Cheers  หรือ Ta ก็ได้

- Thanks a million. แปลว่า ขอบคุณล้านครั้ง

จะเห็นได้ว่าเรามีวิธีมากมายในการเอ่ยแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ช่วยเหลือเรา ซึ่งสำหรับผู้ที่คอยช่วยเราแม้พวกเขาจะไม่ได้หวังผลตอบแทนใด ๆ แต่หากได้ยินได้ฟังคำว่า ขอบคุณ สักครั้ง ก็ทำให้เขาภาคภูมิใจได้

สอนภาษาอังกฤษ