การจองตั๋วเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ

By | December 24, 2014

บทสนทนาต่อไปนี้ เป็นการพูดคุยระหว่างผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้โดยสารหรือทำงานสายการบิน ก็สามารถที่จะนำการโต้ตอบพูดคุยจากบทสนทนานี้ไปใช้ได้

Making a Plane Reservation. การจองตั๋วเครื่องบิน

This is the Thai Airways. May I help you?
ที่นี่การบินไทยค่ะ จะให้ดิฉันช่วยอะไรบ้างคะ?

May I speak to domestic service, please?
ขอพูดกับแผนกบริการภายในประเทศหน่อยครับ

Yes, I’ll connect you at once to domestic service.
ค่ะ ดิฉันจะต่อแผนกบริการภายในประเทศให้คุณเดี๋ยวนี้แหละค่ะ

Good morning. Domestic service speaking.
สวัสดีค่ะ นี่แผนกบริการภายในประเทศพูด

I’d like to make a reservation on this Thursday flight to Ubon.
ผมอยากจะจองตั๋วเรือบินไปอุบลฯ สำหรับวันพฤหัสนี้ครับ

One moment, please. I’ll check to see if there is a seat available. Yes, we have space available for you. May I have your name, please?
เดี๋ยวนะคะ ดิฉันจะเช็คดูว่ามีที่ไหม มีค่ะ เรามีที่สำหรับคุณ ดิฉันขอ ทราบนามของคุณหน่อยนะคะ

Mr. Porn Preeda.
นายพร ปรีดาครับ

Is it a round trip, or a one way, sir?
ตั๋วไปกลับ หรือไปเที่ยวเดียวคะ?

Round trip, please. What is the total cost for this?
ไปกลับครับ ราคาทั้งหมดเท่าไร?

The total cost is eleven hundred baht. Will you pick up your ticket at our office in Bangkok or at the air-port?
ทั้งหมด 1,100 บาท ค่ะ คุณจะมารับตั๋วที่ที่ทำงานของเราในกรุงเทพฯหรือที่สนามบินคะ?

I’d like to pick them up in Bangkok. When will they be ready?
ผมอยากจะมารับที่กรุงเทพฯ เมื่อไรได้ครับ?

They’ll be ready for you any time this afternoon. This flight leaves at nine a.m. Do you wish us to provide you with ground transportation to the air-port?
ตอนบ่ายวันนี้เวลาไหนก็ได้ค่ะ เรือบินเที่ยวนี้ออกเวลา 9 โมงเช้า คุณจะ ให้เราจัดรถจากในเมืองไปสนามบินให้คุณไหมคะ?

Yes, please.
ครับ ขอบคุณ

Ground transportation leaves from our office at 7 a.m. Is there any information you desire, sir?
รถส่งผู้โดยสารไปสนามบินจะออกจากที่ทำงานของเราเวลาโมงเช้า มีอะไรที่คุณต้องการทราบอีกไหมคะ?

That’s all. Thank you.
เท่านั้นแหละครับ ขอบคุณ

Thank you very much. Good-bye.
ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ

Picking up the Plane Tickets.
ไปรับตั๋วเรือบิน

Here are your tickets, sir.
นี่คือตั๋วของคุณค่ะ

Is it a direct night to Ubon?
การบินจะตรงไปอุบลฯ รวดเดียวไหมครับ?

No, sir. This night stops at Udorn first.
ไม่หรอกค่ะ การบินนี้แวะที่อุดรก่อน

What time does this flight arrive at Ubon?
จะถึงอุบลเวลาเท่าไรครับ?

It arrives at 1 p.m.
ถึงบ่ายโมง

This night also lands at Khon Kaen, I understand.
แล้วก็ลงที่ขอนแก่นด้วย เท่าที่ผมทราบ

That’s right; and this flight returns to Bangkok on the same day. Would you like to make a reservation for your return flight?
ถูกแล้วค่ะ และกลับกรุงเทพฯ ในวันเดียวกัน คุณต้องการที่จะกำหนดวันเที่ยวกลับด้วยไหมคะ?

No, thank you. I just like to leave it open, what time does the plane leave Ubon?
ไม่หรอกครับ ขอบคุณ ผมอยากจะทิ้งไว้ยังไม่กำหนด เรือบินออกจาก อุบลฯ เวลาเท่าไรครับ?

At 1.30 p.m., sir. And it arrives at Don Muang at 3.30 p.m.
เวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะ และมาถึงดอนเมืองบ่าย 3 โมงครึ่ง

How many flights do you have during a week?
สัปดาห์หนึ่งมีเรือบินกี่เที่ยวครับ?

We have two flights a week. One on Thursday and the other on Monday.
เรามีสัปดาห์ละ 2 เที่ยว ค่ะ เที่ยววันพฤหัสและเที่ยววันจันทร์*

I might take the Monday flight back, but I’m not quite sure now. ผมอาจจะกลับเที่ยววันจันทร์ แต่ตอนนี้ยังไม่แน่

Our office at Ubon will take care of you when you make a reservation for your return flight.
ที่ทำงานของเราที่อุบลฯ จะจัดการให้คุณเมื่อคุณจะจองที่นั่งเที่ยวกลับ

That’s good. Thank you.
ก็ดีครับ ขอบคุณ

Thank you very much, sir. I hope you’ll have a pleasant trip.
ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันหวังว่าคุณคงได้รับความสะดวกสบายในการ เดินทาง

Thank you. Good-bye.
ขอบคุณครับ สวัสดี

Good-bye, sir. สวัสดีค่ะ
………………………………………………………………………………………….
*We have one flight everyday เรามีเที่ยวบินวันละเที่ยว
………………………………………………………………………………………….
Some Troubles at the Air-port.
เกิดขลุกขลักบางอย่างที่สนามบิน

Thai Airways domestic service this way, please.
บริการ การบินไทย ภายในประเทศ เชิญทางนี้ครับ

Am I supposed to have my luggage weighed here?
ผมต้องชั่งของๆ ผมที่นี่หรือ?

Yes. This fruit-basket is yours also, I suppose.
ใช่ครับ ชะลอมผลไม้นั่นของคุณเหมือนกันละซีครับ ผมว่า

That’s right. Why?
ถูกแล้ว ทำไมหรือครับ?

I’m afraid you wouldn’t be allowed to take durians on board the aircraft: There’s a regulation about that.
ผมเกรงว่าคุณจะเอาทุเรียนขึ้นเครื่องบินด้วยไม่ได้เสียแล้ว มีข้อบังคับ เกี่ยวกับเรื่องนี้

Nobody told me about that before. What shall I do now?
ไม่มีใครบอกผมเรื่องนี้มาก่อนเลย ผมจะทำอย่างไรล่ะทีนี้?

I’m sorry. You might have to leave them here and call your people in Bangkok to pick them up.
ผมเสียใจครับ คุณอาจจะต้องทิ้งมันไว้ที่นี่แล้วโทรศัพท์บอกให้คนของ คุณที่กรุงเทพฯ มารับเอาไป

My house in Bangkok has no telephone. Nothing can be done about it.
บ้านผมที่กรุงเทพฯ ก็ไม่มีโทรศัพท์ ผมไม่รู้จะทำอย่างไร

I think it’s our fault. We should have let the passengers know about this before hand.
ผมคิดว่าเป็นความผิดของเรา เราควรจะได้แจ้งให้ผู้โดยสารทราบ ล่วงหน้า

Had I been informed before hand, I would have them sent by train. They’re so expensive, and I hate to throw them away.
ถ้าผมทราบล่วงหน้า ผมก็จะส่งไปทางรถไฟ แล้วมันก็แพงเสียด้วย ผมไม่อยากจะเอามันมาทิ้งเสียเปล่าๆ

I understand, but for the sake of all passengers. The smell of durian in the aircraft made most of our passengers very sick* one time. I’ll ask the pilot; he might let you put them in his room.
ผมเห็นใจ แต่เพื่อเห็นแก่ผู้โดยสารทุกคนนะครับ กลิ่นทุเรียนบนเครื่องบิน ทำให้ผู้โดยสารของเราส่วนมากเมาไปตามๆ กัน ผมจะขอร้องนักบินให้นะครับ เขาอาจจะให้คุณเอามันไว้ในห้องของเขา
………………………………………………………………………………………….
*sick เมารถ, เมาเรือ คือคลื่นไส้ด้วย ส่วนเมาเหล้าใช้ drunk
………………………………………………………………………………………….
It’s very kind of you, but wouldn’t the pilot mind?
เป็นความเอื้อเฟื้อของคุณอย่างยิ่ง ว่าแต่นักบินจะไม่ว่ากระไรหรือ?

I don’t think he would.
ผมคิดว่านักบินคงไม่ขัดข้องหรอก

Oh, thank you very much.
แหม ขอบคุณมากครับ

ที่มา:ประมวล  ดิคคินสัน

สอนภาษาอังกฤษ