กลอนอกหักภาษาอังกฤษ เรียนรู้จากความเศร้า

By | May 31, 2013

กลอนอกหักภาษาอังกฤษ คือ หนึ่งในงานเขียนที่ถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์ ออกมาเป็นตัวอักษรได้อย่างไพเราะ ถึงแม้เจตนาของผู้แต่งกลอนจะเขียนขึ้นเพื่อบรรยายความรู้สึกแสนเศร้าของตนเอง แต่ประโยชน์ในแง่หนึ่งที่ผู้อ่านได้รับ นอกจากจะสามารถร่วมไปกับอารมณ์จากการอ่าน ยังช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถจนจำประโยคและคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤติจากความเศร้า ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาภาษาไปด้วย

 

กลอนอกหักภาษาอังกฤษ

Your ignorance is killing me inside   ความไม่รู้ของคุณกำลังฆ่าฉันจากภายใน
All my emotions that i can’t hide    ทุกอารมณ์ของฉันที่ไม่สามารถซ่อนเร้นได้อีก

You arr the only thing thats always on my mind  คุณคือสิ่งเดียวที่อยู่ในใจฉันเสมอมา
Why is your heart so blind?  ทำไมหัวใจคุณจึงมือบอด

Why can’t your see my love for you?  ทำไมคุณจึงมองไม่เห็นความรักของฉันที่มีต่อคุณ
And my pain just grew  และความเจ็บปวดของฉันก็เพิ่มขึ้น

When will you see my pain?  เมื่อไรคุณจึงจะมองเห็นความปวดร้าวของฉัน
I stand all alone in the rain   ฉันยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางสายฝน

I cry for you a blood tear   ฉันร้องไห้เสียน้ำตามากมายให้คุณ
I think my end is near ฉันคิดว่าจุดสุดท้ายของฉันกำลังจะมาถึง

I would like to say good-bye  ฉันต้องการที่จะบอกว่า ลาก่อน

Beause the day goes by เพราะว่าวันเวลากำลังจะผ่านไป

กลอนอกหักภาษาอังกฤษ

How do I mend a broken heart?  ฉันจะรบรอยร้าวในใจได้อย่างไร
My entire world has fallen apart.  โลกของฉันถูกแยกออกจากกัน
How do I find hope in a brand new day, ฉันจะค้นหาความหวังในวันใหม่ได้อย่างไร
when the one I love has gone away? เมื่อคนที่ฉันรักได้จากไป
My mind overflows with memories of you, ในใจของฉันเต็มไปด้วยความทรงจำเรื่องคุณ
of all that we’ve shared, all that we knew. ทุกสิ่งที่เราร่วมแบ่งปัน ทั้งหมดที่เรารู้กัน
I long for your touch and your warm embrace, ฉันโหยหาสัมผัสจากคุณ ,อ้อมกอดที่อบอุ่น
the look in your eyes, the smile on your face. ประกายในตาคุณ ,รอยยิ้มบนใบหน้าคุณ
My dreams are filled with your soft gentle kiss, ความฝันของฉันถูกเติมเต็มด้วยจูบที่นุ่มนวล
I wake and cry for all that I miss. ฉันตื่นขึ้นมาและร้องไห้ สำหรับทุกสิ่งที่ฉันคิดถึง

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนที่กำลังเศร้าโศกจากการอกหัก จงมีกำลังใจลุกขึ้นมายืนใหม่ได้อีกครั้ง ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง และพร้อมเปิดรับคนดี ๆ ซึ่งรอเวลาที่จะเดินเข้ามาหาคุณ

สอนภาษาอังกฤษ